Наказ від 15.09.2014 № 1106 - нові форми.
Выбрать сообщения с
# по # FAQ
[/[Печать]\]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.  :| |:
Форум о Тендерах, государственных закупках в Prozorro. -> НПА МЭ

#26:  Автор: Sekret_arОткуда: Україна СообщениеДобавлено: 31 Окт 2014, 09:06
    —
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України 15.09.2014 № 1106

ОГОЛОШЕННЯ
з відомостями про рамкову угоду


1. Замовник.
1.1. Найменування.
1.2. Код за ЄДРПОУ.
1.3. Місцезнаходження.

2. Процедура закупівлі.

3. Інформація про процедуру закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).
3.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

4. Дата укладення рамкової угоди та її номер.

5. Інформація про предмет закупівлі.
5.1. Найменування предмета закупівлі.
5.2. Кількість товарів чи обсяг надання послуг.
5.3. Місце поставки товарів чи надання послуг.
5.4. Строк поставки товарів чи надання послуг.
5.5. Ціна за одиницю товару.

6. Строк, на який укладено рамкову угоду.

7. Інформація про учасника (учасників) рамкової угоди.
7.1. Кількість учасників, з якими укладено рамкову угоду.
7.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові учасника (учасників).
7.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
7.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу.

8. Додаткова інформація.

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного замовлення Л. Дудник

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ

Скрытый текст: 
Цитата:
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України 15.09.2014 № 1106

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2014 р. за № 1247/26024

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми оголошення з відомостями про рамкову угоду

1. Оголошення складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 оголошення.

Замовник визначається відповідно до пункту 9 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та/або частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 3 оголошення.

У підпункті 3.1 зазначається адреса веб-сайта замовника (генерального замовника) у разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).

У підпункті 3.2 вказуються дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

У підпункті 3.3 зазначаються дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

5. Щодо пункту 4 оголошення.

Зазначаються дата укладення рамкової угоди та її номер.

6. Щодо пункту 5 оголошення.

Щодо підпункту 5.1.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

Щодо підпункту 5.2.

Кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається виходячи з планової потреби замовника (замовників) на рік (або менший період, якщо рамкова угода укладена на строк менше року).

Щодо підпункту 5.4.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою замовником зазначається строк поставки товарів або надання послуг.

7. Щодо пункту 6 оголошення.

Зазначається строк, на який укладено рамкову угоду, відповідно до статті 13 Закону.

8. Щодо пункту 7 оголошення.

У підпункті 7.2 для юридичної особи зазначається повне найменування, а для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові.

У підпункті 7.3 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 7.4 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

9. Щодо пункту 9 оголошення.

Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною.

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного замовлення Л. Дудник

Джерело_Оголошення про проведення.doc
 Описание:

Скачать
 Имя файла:  _Оголошення про проведення.doc
 Размер файла:  34 KB
 Скачано:  135 раз(а)


#27:  Автор: Sekret_arОткуда: Україна СообщениеДобавлено: 31 Окт 2014, 09:14
    —
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України 15.09.2014 № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати проведення попередньої кваліфікації


1. Замовник.
1.1. Найменування.
1.2. Код за ЄДРПОУ.
1.3. Місцезнаходження.

2. Джерело фінансування закупівлі.

3. Процедура закупівлі.

4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі.
4.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

5. Інформація про процедуру проведення попередньої кваліфікації.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про проведення попередньої кваліфікації.
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури попередньої кваліфікації, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

6. Результат проведення попередньої кваліфікації.
6.1. Кількість учасників, які пройшли кваліфікаційний відбір.
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
6.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи).

7. Процедура попередньої кваліфікації відмінена чи визнана такою, що не відбулася.
7.1. Дата прийняття рішення.
7.2. Підстава.

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного замовлення Л. Дудник

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ

Скрытый текст: 
Цитата:
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України 15.09.2014 № 1106

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2014 р. за № 1252/26029

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації

1. Повідомлення складається українською мовою, а також англійською мовою у випадках, визначених частиною четвертою статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 повідомлення.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (далі - Закон про особливості).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 2 повідомлення.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства. У випадку, коли замовник здійснює закупівлі за рахунок власних коштів згідно з частиною третьою статті 2 Закону про особливості, у пункті 2 зазначається: "Власні кошти".

У разі якщо замовник здійснює закупівлі частково за рахунок бюджетних та власних коштів відповідно до частини третьої статті 2 Закону про особливості, у пункті 2 зазначається: "Співфінансування".

5. Щодо пункту 4 повідомлення.

Щодо підпункту 4.1.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

6. Щодо пункту 5 повідомлення.

У підпункті 5.1 зазначається адреса веб-сайта замовника в разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).

У підпункті 5.2 вказуються дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури попередньої кваліфікації, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

У підпункті 5.3 зазначаються дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

7. Щодо пункту 6 повідомлення.

У підпункті 6.1 зазначається кількість учасників, які пройшли кваліфікаційний відбір.

У підпункті 6.2 зазначається інформація про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу - відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 6.3 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 6.4 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

8. Щодо пункту 7 повідомлення.

Пункт 7 заповнюється в разі відміни процедури попередньої кваліфікації чи визнання її такою, що не відбулася, відповідно до статті 30 Закону із зазначенням дати та підстави для прийняття такого рішення відповідно до статті 38 Закону. У такому разі підпункти 6.1-6.4 не заповнюються.

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного замовлення Л. Дудник

Джерело


Последний раз редактировалось: Sekret_ar (31 Окт 2014, 09:26), всего редактировалось 1 раз


_Повідомлення про результати.doc
 Описание:

Скачать
 Имя файла:  _Повідомлення про результати.doc
 Размер файла:  35 KB
 Скачано:  113 раз(а)


#28:  Автор: Sekret_arОткуда: Україна СообщениеДобавлено: 31 Окт 2014, 09:25
    —
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України 15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати закупівель без проведення процедури закупівлі

за __ квартал ____ року
________________________________________________
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

ТАБЛИЦЯ

Уповноважена особа замовника
________________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного замовлення Л. Дудник

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ

Скрытый текст: 
Цитата:
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України 15.09.2014 № 1106

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2014 р. за №1243/26020

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту про результати закупівель без проведення процедури закупівлі

1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. У звіті зазначається інформація про закупівлі, які здійснюються відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (далі - Закон про особливості).

3. У графі 1 зазначається найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

4. У графі 2 указується кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

5. У графі 3 зазначається інформація про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу - відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

Для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

6. У графі 5 указується ціна договору в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами і словами) із зазначенням податку на додану вартість (далі - ПДВ). У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: "(без ПДВ)".

У разі якщо договір укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, установленого Національним банком України.

7. У графі 6 замовник зазначає відповідний випадок для укладання договору без застосування процедур закупівель, визначений частиною третьою статті 2 Закону та частиною першою статті 4 Закону про особливості, а також іншу інформацію, яку вважає необхідною.

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного замовлення Л. Дудник

Джерело_Звіт про результати.doc
 Описание:

Скачать
 Имя файла:  _Звіт про результати.doc
 Размер файла:  33.5 KB
 Скачано:  139 раз(а)


#29:  Автор: Sekret_arОткуда: Україна СообщениеДобавлено: 31 Окт 2014, 09:28
    —
Цитата:
Нормативно-правові акти, які готуються до опублікування у № 87 (07.11.2014):
....
34. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.09.2014 № 1106


Джерело

Таким чином, готуємось із 07.11.2014 року працювати по нових формах документів!

#30:  Автор: alvikos СообщениеДобавлено: 31 Окт 2014, 10:57
    —
1. Зачем засорять форум формами документов? Что, кому то облом зайти на сайт ВР и скачать все оттуда? 2. У кого то уже есть идеи как в додатке до плана, где указываються подпороговые суммы закупок, сделанном по новой форме, удобнее разграничить загальный фонд от специального?

#31:  Автор: torgiosv1 СообщениеДобавлено: 31 Окт 2014, 12:01
    —
alvikos писал(а):
1. Зачем засорять форум формами документов? Что, кому то облом зайти на сайт ВР и скачать все оттуда? 2. У кого то уже есть идеи как в додатке до плана, где указываються подпороговые суммы закупок, сделанном по новой форме, удобнее разграничить загальный фонд от специального?

и ничего не засоряется, а все очень удобно и разбито по группам: ВТ, ЗЦП, ППЗ.
Спасибо Sekret_ar

#32:  Автор: Sekret_arОткуда: Україна СообщениеДобавлено: 31 Окт 2014, 12:04
    —
alvikos писал(а):
1. Зачем засорять форум формами документов? Что, кому то облом зайти на сайт ВР и скачать все оттуда? 2. У кого то уже есть идеи как в додатке до плана, где указываються подпороговые суммы закупок, сделанном по новой форме, удобнее разграничить загальный фонд от специального?

Вас послухати то виходить, що всі НПА, які розміщуються тут на форумі, це "сміття" бо всі їх можна знайти на сайті ВРУ!
Форум для того і призначений щоб зібрати на ньому всю корисну інформацію (в т. ч. і НПА), які можуть стати корисними замовникам і учасникам ДЗ.

А на рахунок Вашого питання про додаток до РП - в примітках вказуйте по якому фонду фінансується та чи інша закупівля. Нехай і буде два однакових коди ДКПП, але по інформації в примітках буде видно, що одна закупівля по СФ, а інша по ЗФ.

З.І. А засмічувати форум однаковими повідомленнями можна? Wink

#33:  Автор: torgiosv1 СообщениеДобавлено: 31 Окт 2014, 13:57
    —
что-то не нашла формы годового плана... что она не меняется?

#34:  Автор: Sekret_arОткуда: Україна СообщениеДобавлено: 31 Окт 2014, 14:06
    —
torgiosv1 писал(а):
что-то не нашла формы годового плана... что она не меняется?

На першій сторінці є: http://forum.ua-tenders.com/viewtopic.php?p=87084#87084

#35:  Автор: fleshka СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2014, 12:59
    —
А хтось звернув увагу на те, що у формах є посилання "із зазначенням десятого знака відповідного державного коасифікатора". Що мається на увазі? Які є думки?

#36:  Автор: Sekret_arОткуда: Україна СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2014, 15:55
    —
fleshka писал(а):
А хтось звернув увагу на те, що у формах є посилання "із зазначенням десятого знака відповідного державного коасифікатора". Що мається на увазі? Які є думки?

Ну взагалі то там написано "із зазначенням за наявності десятого знака відповідного державного коасифікатора" - так що нічого особливого в такому "нововведенні" я не бачу! Буде новий Порядок визначення предмету закупівлі - тоді й можна буде про це говорити, а зараз....
НМД

#37:  Автор: Laisha СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2014, 22:05
    —
Sekret_ar писал(а):
fleshka писал(а):
А хтось звернув увагу на те, що у формах є посилання "із зазначенням десятого знака відповідного державного коасифікатора". Що мається на увазі? Які є думки?

Ну взагалі то там написано "із зазначенням за наявності десятого знака відповідного державного коасифікатора" - так що нічого особливого в такому "нововведенні" я не бачу! Буде новий Порядок визначення предмету закупівлі - тоді й можна буде про це говорити, а зараз....
НМД

там еще и про 921-й упоминается, если я правильно понимаю, где указывается,что 6-10знаки для лотов.
Чес гря я поняла,что надо и лоты теперь в планах указывать. Confused

#38:  Автор: tenderlog СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2014, 08:19
    —
Значит, Додаток теперь имеет форму Ричного плану без проведення процедур? Делаем срочно с дня вступления в силу и публикуем?

#39:  Автор: Nadiya. СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2014, 09:30
    —
Sekret_ar писал(а):
fleshka писал(а):
А хтось звернув увагу на те, що у формах є посилання "із зазначенням десятого знака відповідного державного коасифікатора". Що мається на увазі? Які є думки?

Ну взагалі то там написано "із зазначенням за наявності десятого знака відповідного державного коасифікатора" - так що нічого особливого в такому "нововведенні" я не бачу! Буде новий Порядок визначення предмету закупівлі - тоді й можна буде про це говорити, а зараз....
НМД

Сьогодні набирає чинності Наказ №1112 від 16.09.2014, яким вносяться зміни і до цього Порядку. Але нічого відносно десятого знаку там немає. Sad
Проблема навіть не в самому річному плані (там завжди в закупівлі конкретизується що і скільки), а в додатку, адже там вказуються закупівлі різних дрібниць і ділити їх по десятому знаку (наприклад цитрусові розписувати окремо на апельсини, мандарини, лимони і т.д.) - це Surprised і чи правильно?

#40:  Автор: Sekret_arОткуда: Україна СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2014, 09:53
    —
Nadiya. писал(а):
Sekret_ar писал(а):
fleshka писал(а):
А хтось звернув увагу на те, що у формах є посилання "із зазначенням десятого знака відповідного державного коасифікатора". Що мається на увазі? Які є думки?

Ну взагалі то там написано "із зазначенням за наявності десятого знака відповідного державного коасифікатора" - так що нічого особливого в такому "нововведенні" я не бачу! Буде новий Порядок визначення предмету закупівлі - тоді й можна буде про це говорити, а зараз....
НМД

Сьогодні набирає чинності Наказ №1112 від 16.09.2014, яким вносяться зміни і до цього Порядку. Але нічого відносно десятого знаку там немає. Sad
Проблема навіть не в самому річному плані (там завжди в закупівлі конкретизується що і скільки), а в додатку, адже там вказуються закупівлі різних дрібниць і ділити їх по десятому знаку (наприклад цитрусові розписувати окремо на апельсини, мандарини, лимони і т.д.) - це Surprised і чи правильно?

Особисто у мене в додатку відображається загальна сума по коду ДКПП (п'ятизначному!). А як у інших замовників не знаю... Відображати кожен договір на пару десятків-сотень гривень - це маразм!
НМД Pardon

#41:  Автор: Nadiya. СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2014, 10:38
    —
Sekret_ar писал(а):
Особисто у мене в додатку відображається загальна сума по коду ДКПП (п'ятизначному!). А як у інших замовників не знаю... Відображати кожен договір на пару десятків-сотень гривень - це маразм!
НМД Pardon

Я маю на увазі не договір, а предмет закупівлі по коду ДКПП за десятим знаком. Звичайно, що зараз ведуть додаток по п'ятому знаку, але в інструкції заповнення форми річного плану (і додатку до річного плану відповідно) тепер вказано зазначати по десятому знаку (за наявності). І от, для прикладу, якщо закуповувати цитрусові (по п'ятому знаку), то десятий знак наявний - розбито на окремі види: лимони, мандарини, апельсини і т.п. Як в такому випадку заповнювати додаток?

#42:  Автор: AbsurdlanaОткуда: Киев СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2014, 11:53
    —
до речі, щодо нової форми річного плану закупівель без процедур: як плануєте відображати місяць, коли планується укладати договір, якщо це ще невідомо, може бути кілька договорів в одному коді?. і скідьки ж це буде потребувати внесення змін до РП?

і ще одне, я так розумію тепер річні плани оприлюднюються з очікуваною вартістю?

#43:  Автор: torgiosv1 СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2014, 12:08
    —
Absurdlana писал(а):


і ще одне, я так розумію тепер річні плани оприлюднюються з очікуваною вартістю?

получается так Surprised

#44:  Автор: Bagram СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2014, 15:04
    —
Готую на 07.11.14 початок нової процедури.
Предмет :Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші. Код 58.19.1.
Є показник десятого знаку: 58.19.15-00.00 Матеріали рекламні комерційні, торгові каталоги та подібні вироби, друковані.

Тобто тепер в оголошенні щодо найменування предмета закупівлі повинно бути так:
Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші ( 58.19.15-00.00 Матеріали рекламні комерційні, торгові каталоги та подібні вироби, друковані) ???

Зрозуміло, що порядком визначення предмета закупівлі передбачено лише п"ятий знак, але ж є і нові форми документів та інструкції щодо їх заповнення.

#45:  Автор: StyshaОткуда: Украина СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2014, 15:42
    —
Общалась вчера с Министерством эко развития по вопросам заполнения форм. Во время разговора меня предупредили что в отчете о проведении ЗЦП есть техническая ошибка, изменения в форму внесут 10.11.2014 года при официальной публикации на их сайте. братите на это внимание.

#46:  Автор: Sekret_arОткуда: Україна СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2014, 15:56
    —
Stysha писал(а):
Общалась вчера с Министерством эко развития по вопросам заполнения форм. Во время разговора меня предупредили что в отчете о проведении ЗЦП есть техническая ошибка, изменения в форму внесут 10.11.2014 года при официальной публикации на их сайте. братите на это внимание.

А не сказали яка саме помилка?

#47:  Автор: StyshaОткуда: Украина СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2014, 16:36
    —
какая именно не сказали, но обратили на это внимание и предупредили что правильный экземпляр будет в понедельник на их сайте, а за Верховну Раду не гарантировали.

#48:  Автор: Bagram СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2014, 16:50
    —
Stysha писал(а):
какая именно не сказали, но обратили на это внимание и предупредили что правильный экземпляр будет в понедельник на их сайте, а за Верховну Раду не гарантировали.


Можливо п. 5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з податком на додану вартість)?
А якщо учасник не є платником ПДВ?

В будь-якому випадку у понеділок побачимо.

#49:  Автор: Sekret_arОткуда: Україна СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2014, 09:06
    —
07.11.2014 р.


Від сьогодні працює по нових формах документів!

#50:  Автор: JyrcomОткуда: не дом и не улица СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2014, 09:30
    —
Sekret_ar писал(а):
07.11.2014 р.


Від сьогодні працює по нових формах документів!

так ще чомусь не набрав чинності клацФорум о Тендерах, государственных закупках в Prozorro. -> НПА МЭ


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 2

На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.  :| |:
Страница 2 из 4

Powered by phpBB 2.0.22 © 2001,2002 phpBB Group