Справка про банкротство + ДПІ
Выбрать сообщения с
# по # FAQ
[/[Печать]\]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  След.  :| |:
Форум о Тендерах, государственных закупках в Prozorro. -> Квалификационные требования к участникам

#51:  Автор: Flegmat СообщениеДобавлено: 28 Сен 2011, 09:25
    —
Цитата:
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

15.09.2011 N 3018/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2011 р.
за N 1106/19844


Про затвердження Положення про Єдину базу
даних про підприємства, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутствоВідповідно до абзацу сьомого частини другої статті 2 та
абзацу четвертого частини п'ятої статті 3-1 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 14.07.99 N 1272 ( 1272-99-п ) "Про державне
підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції", з метою
створення, формування і ведення Єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Єдину базу даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство, що додається.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.), державному
підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України
(Добжанський В.Б.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади".

2.2. Довести наказ до відома начальників Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі, філій державного підприємства "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції України та забезпечити його належне
виконання.

3. Цей наказ набирає чинності після завершення виконання
заходів, що забезпечать можливість здійснення Міністерством
юстиції України повноважень державного органу з питань
банкрутства, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр О.Лавринович


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
15.09.2011 N 3018/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2011 р.
за N 1106/19844


ПОЛОЖЕННЯ
про Єдину базу даних про підприємства,
щодо яких порушено провадження
у справі про банкрутство


I. Загальні положення

1.1. Це Положення установлює порядок формування, ведення й
користування Єдиною базою даних про підприємства, щодо яких
порушено провадження у справі про банкрутство, а також порядок
надання відомостей з неї.

1.2. Єдина база даних про підприємства, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство, - це автоматизована база
даних, що містить інформацію про суб'єктів підприємницької
діяльності, відносно яких триває або завершена процедура
банкрутства (далі - боржники), про стан провадження у справі про
банкрутство, про реєстр вимог кредиторів та інші дані, які
отримані від арбітражних керуючих та господарських судів
(далі - Єдина база даних).

1.3. Держатель Єдиної бази даних - Міністерство юстиції
України (далі - Держатель).

1.4. Держатель розробляє нормативно-правову базу для
функціонування Єдиної бази даних, затверджує методичні
рекомендації щодо ведення Єдиної бази даних, здійснює
безпосередній контроль за її створенням та за дотриманням вимог
цього Положення.

1.5. Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство
"Інформаційний центр" Міністерства юстиції України
(далі - Адміністратор).

1.6. Адміністратор забезпечує технічне, технологічне
створення та супроводження програмного забезпечення Єдиної бази
даних, проводить навчання щодо наповнення та користування Єдиною
базою даних, забезпечує надання доступу реєстраторам до Єдиної
бази даних, захист і збереження інформації у Єдиній базі даних,
надає витяги з Єдиної бази даних.

1.7. Реєстраторами Єдиної бази даних (далі - Реєстратор) є
Держатель через Департамент нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального засвідчувального органу, структурні
підрозділи Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію
повноважень у сфері банкрутства (далі - територіальні органи з
питань банкрутства).

1.8. Реєстратори вносять відомості до Єдиної бази даних щодо
боржників відповідно до інформації, наданої арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) за
формами, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від
09.09.2011 N 2089/5 ( z1074-11 ) "Про затвердження форм подання
арбітражними керуючими інформації, необхідної для ведення єдиної
бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у
справі про банкрутство, та Інструкції щодо їх заповнення",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.09.2011 за
N 1074/19812, ухвал господарських судів у справі про банкрутство,
документів про результати перевірок діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та
інших документів.
Реєстратори забезпечують відповідність відомостей, що
вносяться до Єдиної бази даних, даним документів, на підставі яких
здійснюється їх внесення, а також надають інформаційні довідки з
Єдиної бази даних в порядку, встановленому цим Положенням.

1.9. Ведення Єдиної бази даних здійснюється українською
мовою.

1.10. Право доступу до інформації, яка міститься у Єдиній
базі даних, у повному обсязі мають Держатель через Департамент
нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу, а також Адміністратор Єдиної бази даних і
його філії.

1.11. Територіальні органи з питань банкрутства мають доступ
до інформації Єдиної бази даних виключно щодо боржників, державна
реєстрація яких як суб'єктів підприємницької діяльності проведена
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці
України.

II. Відомості Єдиної бази даних

2.1. Єдина база даних містить відомості про:
2.1.1. Боржника (найменування, код згідно з ЄДРПОУ
(для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата
запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців про проведення державної реєстрації
(для фізичних осіб - підприємців); місцезнаходження (для юридичних
осіб) або місце проживання (для фізичних осіб - підприємців);
основний вид діяльності відповідно до КВЕД ( va375202-05 ), форма
власності).
2.1.2. Стан провадження у справі про банкрутство (у тому
числі дата порушення провадження у справі про банкрутство та
судова процедура, в якій перебуває боржник).
2.1.3. Фінансово-економічні показники діяльності боржника, у
тому числі щодо погашення заборгованості із заробітної плати.
2.1.4. Реєстр вимог кредиторів та склад комітету кредиторів.
2.1.5. Арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів), підстави та результати здійснення заходів
з державного нагляду (контролю) за їх діяльністю.
2.1.6. Іншу інформацію щодо провадження у справі про
банкрутство боржника, отриману з ухвал (рішень) господарського
суду та інших документів.

2.2. Відомості до Єдиної бази даних вносяться Реєстратором не
пізніше наступного робочого дня з дати їх отримання відповідальним
за ведення Єдиної бази даних працівником Реєстратора.

2.3. У разі припинення провадження у справі про банкрутство
відомості по кожному боржнику зберігаються в Єдиній базі даних
протягом п'яти років з дати внесення до Єдиної бази даних
відповідних відомостей на підставі ухвали господарського суду про
припинення провадження у справі про банкрутство.

III. Надання відомостей з Єдиної бази даних

3.1. Відомості з Єдиної бази даних надаються у вигляді
інформаційних довідок або витягів.


3.2. Інформаційна довідка з Єдиної бази даних (далі -
довідка) - це документ, який безоплатно надається за письмовим
запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно
порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про
банкрутство, визнання його банкрутом, перебування у процедурі
банкрутства.

3.3. Запит щодо отримання довідки надсилається або надається
до відповідного територіального органу з питань банкрутства за
місцезнаходженням боржника, оформлюється на бланку заявника (для
фізичних осіб - підприємців за наявності), підписується заявником
(керівником для юридичних осіб) та скріплюється його печаткою (за
наявності).
Запит повертається заявникові без розгляду у разі:
оформлення запиту без зазначених у цьому пункті вимог та/або
якщо в запиті відсутні, наведені не повністю або з виправленнями
відомості, відповідно до яких здійснюється пошук у Єдиній базі
даних, зазначені у пункті 3.14 цього розділу;
якщо запит подано до територіального органу з питань
банкрутства щодо боржника, державна реєстрація як суб'єкта
підприємницької діяльності якого проведена не на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці України.

3.4. Довідка містить відомості щодо боржника, зазначені у
підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу II цього Положення, а також
відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство
та судову процедуру, в якій перебуває боржник.

3.5. Довідка надається протягом десяти робочих днів з дати
надходження запиту, виготовляється на бланку відповідного
територіального органу з питань банкрутства та підписується його
керівником.

3.6. Витяг з Єдиної бази даних - це документ, який надається
Адміністратором або його філією на письмовий запит юридичної або
фізичної особи про видачу витягу з Єдиної бази даних
(далі - запит) стосовно боржника, щодо якого порушено провадження
у справі про банкрутство (далі - витяг).

3.7. За пошук у Єдиній базі даних інформації з видачею про це
витягу справляється плата в розмірі, установленому Міністерством
юстиції України.

3.8. Витяг надається не пізніше наступного робочого дня з
дати отримання запиту, складеного за формою, наведеною в додатку
до цього Положення.

3.9. До запиту додається документ про внесення плати за
видачу витягу.

3.10. Адміністратор або його філія відмовляє у видачі витягу
у таких випадках:
у запиті відсутні, наведені не повністю або з виправленнями
відомості, відповідно до яких здійснюється пошук у Єдиній базі
даних, зазначені у пункті 3.14 цього розділу;
відсутній документ про внесення плати за видачу витягу або
плата внесена не в повному обсязі.

3.11. Відомості з Єдиної бази даних надаються у вигляді
скороченого або повного витягу.

3.12. Скорочений витяг містить:
номер витягу;
відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу;
відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиній
базі даних;
відомості про боржника, зазначені у підпункті 2.1.1
пункту 2.1 розділу II цього Положення;
відомості про дату порушення провадження у справі про
банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;
відмітку про відсутність у Єдиній базі даних відомостей,
зазначених у запиті.

3.13. Повний витяг містить:
номер витягу;
відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу;
відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиній
базі даних;
відомості про боржника, зазначені у підпункті 2.1.1
пункту 2.1 розділу II цього Положення;
відомості про дату порушення провадження у справі про
банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;
відомості про реєстр вимог кредиторів та склад комітету
кредиторів;
загальні дані щодо вартості активів, кредиторської і
дебіторської заборгованостей;
прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
відмітку про відсутність у Єдиній базі даних відомостей,
зазначених у запиті.
У разі наявності у Єдиній базі даних відомостей про прийняття
господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і
відкриття ліквідаційної процедури повний витяг містить також
відомості про фінансове становище банкрута.

3.14. Пошук у Єдиній базі даних здійснюється за однією або
декількома з таких відомостей:
найменування боржника (для юридичних осіб);
код боржника згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
прізвище, ім'я та по батькові, номер і дата запису в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб -
підприємців).

3.15. Витяг виготовляється Адміністратором з використанням
спеціального бланка документів реєстрів інформаційної системи
Міністерства юстиції України в одному примірнику, який видається
особі, на запит якої він був виготовлений, скріплюється підписом
та печаткою Адміністратора або його відповідної філії.

3.16. Порядок постачання, зберігання, обліку та звітності про
витрачання спеціальних бланків визначається Положенням про порядок
постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних
бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції
України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від
14.07.2004 N 67/5 ( z0878-04 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 14.07.2004 за N 878/9477.

Директор Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального
органу К.І.ЧижмарьДодаток
до Положення про Єдину базу
даних про підприємства,
щодо яких порушено
провадження у справі
про банкрутство

Вихідний N _______________
Від "__" _______ 20__ року


ЗАПИТ
про видачу витягу з Єдиної бази даних
про підприємства, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство


-----------------------------------------------------------------
---- ----
Вид витягу: | | Скорочений | | Повний
---- ----
-----------------------------------------------------------------

> Параметри запиту:

Код боржника згідно з ЄДРПОУ -------------------------------
(для юридичних осіб)/дата і номер | | | | | | | | | | |
запису в Єдиному державному -------------------------------
реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців про проведення
державної реєстрації
(для фізичних осіб - підприємців)

-----------------------------------------------------------------

Найменування боржника (для юридичних осіб) / прізвище, ім'я, по
батькові боржника (для фізичних осіб - підприємців)

-----------------------------------------------------------------
| |
|---------------------------------------------------------------|
| |
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

> Відомості про особу, що подає запит

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб) / найменування
юридичної особи

-----------------------------------------------------------------
| |
|---------------------------------------------------------------|
| |
-----------------------------------------------------------------

Адреса, на яку слід направити витяг

Країна Індекс Область Район
-----------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|
|Населений пункт Вулиця буд. корп. кв. |
|---------------------------------------------------------------|
| | | | | |
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------
Телефон заявника | Службові відмітки (заповнюється Реєстратором)
----------------- |
| | | Вхідний номер запиту Вхідна дата запиту
----------------- | ---------------------------------------------
| | |дд |мм |рррр |
Підпис заявника | ---------------------------------------------
----------------- |
| | | Реєстраційний номер витягу
----------------- | ---------------------------------------------
| | |
| ---------------------------------------------
-----------------------
Печатка Дата видачі |дд |мм |рррр |
-----------------------http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1106-11

#52:  Автор: Stelena СообщениеДобавлено: 28 Сен 2011, 10:01
    —
Документ z1106-11, редакцiя вiд 15.09.2011, не набрав чинності

Цей наказ набирає чинності після завершення виконання
заходів, що забезпечать можливість здійснення Міністерством
юстиції України повноважень державного органу з питань
банкрутства, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Sad ждем

#53:  Автор: Flegmat СообщениеДобавлено: 28 Сен 2011, 10:15
    —
Я это, в общем-то, к тому что нынче любые минэкономичиски - ДПшные справки весят ровно столько же, сколько и "свободной формы".
А вот скоро (?) сие изменится...

#54:  Автор: tan СообщениеДобавлено: 28 Сен 2011, 11:40
    —
tatyana79 писал(а):
Не парьтесь. Вряд ли Вы ее получите бесплатно в нужные Вам сроки. Если у Заказчика не прописано конкретно, что нужна именно эта справка, а написано информация о том, что предпрриятие не банкрот можно взять выписку от регистратора - быстро и стоит 17 грн.

Если прописана справка - лучше заплатите, а то вдруг не вовремя дадут

Это просто мое мнение


Вы имеете в виду выписку из Единого гос.реестра?
Если Участник дал "Справку из Единого реестра", в кот. кроме ведомостей про предприятие, ничего не написано про банкротство.

Можно ли считать такую справку подтверждением того , что они не банкрот?
Если предприятие банкрот, это указывается в "Справке" ?

#55:  Автор: Flegmat СообщениеДобавлено: 28 Сен 2011, 11:54
    —
tan писал(а):

Можно ли считать такую справку подтверждением того , что они не банкрот?
Если предприятие банкрот, это указывается в "Справке" ?

В справке из ЕГР указываются все регистрационные действия. В том числе и по санации-банкротству-ликвидации.

#56:  Автор: tan СообщениеДобавлено: 28 Сен 2011, 12:11
    —
Flegmat писал(а):
tan писал(а):

Можно ли считать такую справку подтверждением того , что они не банкрот?
Если предприятие банкрот, это указывается в "Справке" ?

В справке из ЕГР указываются все регистрационные действия. В том числе и по санации-банкротству-ликвидации.


Т.е. если не указано, значит не банкрот.
Спасибо.

#57:  Автор: Stelena СообщениеДобавлено: 28 Сен 2011, 12:25
    —
tan писал(а):
Т.е. если не указано, значит не банкрот.
Спасибо.

Рекомендую брать ВИПИСКУ там четко будет написано :
відомості про банкрутство та ліквідацію (коротко): відомості відсутні

#58:  Автор: tan СообщениеДобавлено: 28 Сен 2011, 12:43
    —
Stelena писал(а):
tan писал(а):
Т.е. если не указано, значит не банкрот.
Спасибо.

Рекомендую брать ВИПИСКУ там четко будет написано :
відомості про банкрутство та ліквідацію (коротко): відомості відсутні


Почему и спрашивала - участник принёс СПРАВКУ, в кот. про банкротство ничего не сказано.

#59:  Автор: Stelena СообщениеДобавлено: 28 Сен 2011, 14:12
    —
tan писал(а):
Stelena писал(а):
tan писал(а):
Т.е. если не указано, значит не банкрот.
Спасибо.

Рекомендую брать ВИПИСКУ там четко будет написано :
відомості про банкрутство та ліквідацію (коротко): відомості відсутні


Почему и спрашивала - участник принёс СПРАВКУ, в кот. про банкротство ничего не сказано.


в принципе

В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи:
• дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора;
• дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, зокрема дата реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноважених ними органів про припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);
• дата та номер запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації;
• дата та номер запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з початком процесу проведення заходів з припинення юридичної особи шляхом її ліквідації в загальному порядку або у зв'язку з наявністю заперечень заінтересованих осіб (органів) щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
• дата та номер запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації та про втрату чинності установчими документами юридичної особи;
• дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо санації, щодо визнання її банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення;

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб-платників податків) та надаються у вигляді: 1) витягу з Єдиного державного реєстру; 2) довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується.

Как мне объяснил реэстратор - если нет такой пометки в справке то значит не есть банкрот. Но в свою очередь при запросе этой справки я могла не ставить галочку в графе о банкротстве и ликвидации, соответственно нет запроса нет информации, а в виписке четко графа о бакротстве и ликвидации. В Вашем случае можете запросить в соотвествии со ст. 28 обратиться за разяснением
Цитата:
Стаття 28. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів

1. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

#60:  Автор: tan СообщениеДобавлено: 28 Сен 2011, 14:47
    —
Stelena писал(а):
tan писал(а):
Stelena писал(а):
tan писал(а):
Т.е. если не указано, значит не банкрот.
Спасибо.

Рекомендую брать ВИПИСКУ там четко будет написано :
відомості про банкрутство та ліквідацію (коротко): відомості відсутні


Почему и спрашивала - участник принёс СПРАВКУ, в кот. про банкротство ничего не сказано.


в принципе

В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи:
• дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора;
• дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, зокрема дата реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноважених ними органів про припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);
• дата та номер запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації;
• дата та номер запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з початком процесу проведення заходів з припинення юридичної особи шляхом її ліквідації в загальному порядку або у зв'язку з наявністю заперечень заінтересованих осіб (органів) щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;
• дата та номер запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації та про втрату чинності установчими документами юридичної особи;
• дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо санації, щодо визнання її банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення;

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб-платників податків) та надаються у вигляді: 1) витягу з Єдиного державного реєстру; 2) довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується.

Как мне объяснил реэстратор - если нет такой пометки в справке то значит не есть банкрот. Но в свою очередь при запросе этой справки я могла не ставить галочку в графе о банкротстве и ликвидации, соответственно нет запроса нет информации, а в виписке четко графа о бакротстве и ликвидации. В Вашем случае можете запросить в соотвествии со ст. 28 обратиться за разяснением
Цитата:
Стаття 28. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів

1. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.Спасибо

#61:  Автор: Flegmat СообщениеДобавлено: 28 Сен 2011, 18:07
    —
Stelena, насколько мне известна специфика "софта" госрегистраторов - "галочки" в запросе на справку роли не играют. В любом случае на выходе формируется распечатка всех регистрационных действий по ЮЛ или ФЛП. Smile

#62:  Автор: Stelena СообщениеДобавлено: 29 Сен 2011, 07:57
    —
Flegmat писал(а):
Stelena, насколько мне известна специфика "софта" госрегистраторов - "галочки" в запросе на справку роли не играют. В любом случае на выходе формируется распечатка всех регистрационных действий по ЮЛ или ФЛП. Smile

По стандарту - да. просто они не особо хотят заморачиваться виборкой галочек. Но рассмотрим такую ситуацию : я - учасник (банкрот) , требования - справка о банкротстве. я пришла к реэстратору (справка делается при мне) и ставлю только те галочки которые не упомянывают тот факт что я банкрот, уточняю это и получаю документ подходящий для тендера. вуаля.)))

и по Закону:

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб-платників податків) та надаються у вигляді: 1) витягу з Єдиного державного реєстру; 2) довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується.

#63:  Автор: Flegmat СообщениеДобавлено: 29 Сен 2011, 09:31
    —
Stelena, не в этом дело. Какие бы галочки Вы не ставили, справка выдается по всем действиям. В отличии от Вытяга, на Справке у регистратора нет возможности поиграться полями запросов. А соотношение написанного в законе и и реалий Вы и так знаете. Smile

#64:  Автор: Stelena СообщениеДобавлено: 29 Сен 2011, 10:58
    —
Flegmat писал(а):
Stelena, не в этом дело. Какие бы галочки Вы не ставили, справка выдается по всем действиям. В отличии от Вытяга, на Справке у регистратора нет возможности поиграться полями запросов. А соотношение написанного в законе и и реалий Вы и так знаете. Smile
Smile согласна

#65:  Автор: Stelena СообщениеДобавлено: 20 Окт 2011, 11:48
    —
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v3142323-11&new=1&p=1319050250961508

Міністерство юстиції України видало наказ № 3142/5 від 10.10.2011 Про встановлення розміру плати за пошук в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, інформації з видачею про це витягу.

Відповідно до наказу № 3142/5, за пошук в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство з видачею скороченого витягу - у розмірі 170,00 грн., за пошук з видачею повного витягу - у розмірі 221,00 грн.

Позвонила в этот ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України на что мне ответили что первый раз об этом приказе слышат, что такие витяги они не дают..вот...

#66:  Автор: SvetulyaОткуда: центр Украины СообщениеДобавлено: 20 Окт 2011, 13:32
    —
З наказу № 3142/5
5. Цей наказ набирає чинності після завершення виконання заходів, що забезпечать можливість здійснення Міністерством юстиції України повноважень державного органу з питань банкрутства, але не раніше дня його офіційного опублікування.

На сайті http://zakon1.rada.gov.ua не вказано, що наказ чинний або набирає чинності з ХХ.ХХ.201Хр., напевне ще не завершені виконання заходів

#67: Ст. 17 Закону України "Про здійснення державних закупів Автор: irusik СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2011, 11:33
    —
Будь ласка, допоможіть мені вирішити таке питання, не можу швидко знайти на форумі, хоча ця тема вже і обговорювалась, чи потрібно обов'язвково включати в вимоги до учасників довідку про відсутність банкрутства, та що особа не була засуджена за злочин пов'язаний з державними закупівлями?

#68: Re: Ст. 17 Закону України "Про здійснення державних зак Автор: Flegmat СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2011, 11:47
    —
Гляньте тут
Роз'яснення щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель 07.07.2011
Останній пункт.

#69:  Автор: Flegmat СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2011, 12:05
    —
irusik писал(а):
Ничего не поняла... Embarassed

Цитата:
Згідно з пунктом 2 частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Водночас відповідно до пункту 6 “Кваліфікаційні критерії до учасників” розділу III “Підготовка пропозицій конкурсних торгів” Стандартної документації конкурсних торгів, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, при визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

#70:  Автор: irusik СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2011, 12:33
    —
Получается, что в обязательной форме необходимо требовать справку о банкротстве...

#71:  Автор: irusik СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2011, 13:08
    —
или все таки не надо, я где-то слышала, что эти справки необязательны...

#72:  Автор: irusik СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2011, 13:46
    —
Мне просто очень нужно оправдаться перед проверяющим... мы ее не включали в ДКТ.

#73:  Автор: JyrcomОткуда: не дом и не улица СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2011, 14:02
    —
irusik писал(а):
Мне просто очень нужно оправдаться перед проверяющим... мы ее не включали в ДКТ.
Если о банкротстве не включили, то не оправдаетесь. По ст.17 ч.1 банкрота нужно обязательно отклонять в отличии от наличия налоговой задолженности. Единственное, что в других документах, которые Вы могли требовать (Выписка или Вытяг с единого гос.реестра) есть информация о том, что Участники не банкроты. Или, если ещё не акцептировали, запросите информацию согласно ст.28 ч.7.

#74:  Автор: irusik СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2011, 14:15
    —
Но ведь в Законе написано, что нужно включать вимоги ст. 17, но не предусмотрено перечень документов, которые нужно требовать, в таком случаэ можно требовать и справку о том, что учасник не в сговоре...

#75:  Автор: JyrcomОткуда: не дом и не улица СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2011, 14:31
    —
irusik писал(а):
Но ведь в Законе написано, что нужно включать вимоги ст. 17, но не предусмотрено перечень документов, которые нужно требовать, в таком случаэ можно требовать и справку о том, что учасник не в сговоре...

На счёт банкротства есть требование Закона - отклонять. значит Вы должны были убедиться что Участник не банкрот.Форум о Тендерах, государственных закупках в Prozorro. -> Квалификационные требования к участникам


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 2

На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  След.  :| |:
Страница 3 из 17

Powered by phpBB 2.0.22 © 2001,2002 phpBB Group