Список форумов Форум о Тендерах, государственных закупках в Prozorro. Форум о Тендерах, государственных закупках в Prozorro.
UA-Tenders.com
 
    FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 
Законопроект № 2443 (все взад или новый виток коррупции)

 
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Список форумов Форум о Тендерах, государственных закупках в Prozorro. -> НПА, регулирующие сферу Госзакупок
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
tendurion
Репутация: 327 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 02.07.2007
Сообщения: 4060
Откуда: Харьков
Сообщение 05 Мар 2013, 14:45 Ответить с цитатой

Цитата:
Проект
вноситься народними депутатами України Яценюком А. П., Петренком П. Д., Іванчуком А. В. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання корупційним правопорушенням та нецільовому використанню державних коштів під час здійснення державних закупівель)


Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 2010, N 33, ст. 471):

- у частині першій статті 1:

пункт четвертий доповнити словами "кошти підприємств та їх об'єднань";

доповнити новим пунктом 141 такого змісту:

"141) конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами члена комітету з конкурсних торгів та його повноваженнями щодо організації та проведення процедур закупівлі згідно із Законом, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих йому повноважень;";

- у частині першій статті 2 слова "1 мільйон" замінити словами "300 тисяч";

- у статті 8:

частину першу доповнити новим пунктом 8 такого змісту:

"Cool погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до цього Закону;";

частину третю доповнити новим абзацом такого змісту: "У разі надходження повідомлення Уповноваженого органу про виявлення порушень законодавства у сфері державних закупівель під час здійснення моніторингу закупівель, Антимонопольний комітет України як орган оскарження зобов'язаний невідкладно вжити по відношенню до суб'єкта правопорушення визначених законом заходів впливу.";

- статтю 9 доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

"5. З метою створення умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю та моніторингу державних закупівель на предмет ефективного та раціонального використання державних коштів, налагодження ефективної взаємодії Уповноваженого органу з громадськістю, а також врахування громадської думки в процесі вироблення та реалізації державної політики у сфері державних закупівель, при Уповноваженому органі створюється Громадська рада, яка є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом.";

- у статті 10:

абзац перший частини першої викласти в новій редакції такого змісту:

"1. Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:";

частину першу доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: "обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника - одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі;";

абзац шостий частини другої доповнити словами: "а також посадові особи Уповноваженого органу, відповідальні за розміщення інформації про закупівлю.";

- статтю 11 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"7. Члени комітету з конкурсних торгів зобов'язані вживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а також повідомляти невідкладно замовника (генерального замовника) та Уповноважений орган про наявність конфлікту інтересів.";

- частину першу статті 17 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

"9) учасник або учасник попередньої кваліфікації є нерезидентом та не має постійного представництва в Україні, зареєстрованого у встановленому законом порядку.";

- у частині другій статті 32:

у абзаці восьмому після слів "про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції," доповнити словами: "пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника,";

доповнити новим абзацом десятим такого змісту: "дата оприлюднення відомостей щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника), опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель;";

у зв'язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим;

- у статті 39:

абзац перший частини першої доповнити словами: "та акцепту пропозиції переможця процедури закупівлі в одного учасника.";

частину першу доповнити новим абзацом такого змісту: "Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником після погодження з Уповноваженим органом у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Для застосування процедури закупівлі в одного учасника замовник подає до Уповноваженого органу лист-звернення з обґрунтуванням застосування процедури закупівлі в одного учасника та інші документи, визначені Порядком погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Уповноважений орган приймає рішення про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника протягом десяти робочих днів після реєстрації поданих замовником документів, а у разі закупівлі відповідно до пункту 3 частини другої цієї статті - протягом п'яти робочих днів, та видає лист-погодження або лист про відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Замовник не пізніше ніж через п'ятнадцять робочих днів з дня видачі листа-погодження або листа про відмову у погодженні застосування процедури закупівлі забезпечує публікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу відомостей щодо рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника.";

у пункті третьому частини другої:

слова "з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов'язаних" виключити;

після слів "з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру," доповнити словами "рятуванням здоров'я та життя фізичної особи,";

частину третю викласти в новій редакції такого змісту:

"3. Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника у строк не раніше ніж через чотирнадцять днів (п'ять робочих днів у разі застосування процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті) з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі в одного учасника.";

- закон доповнити новою статтею 411 такого змісту:

"Стаття 41-1. Істотні умови договору про закупівлю

1. Істотними умовами договору про закупівлю є:

предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;

порядок здійснення оплати;

сума, визначена у договорі;

термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;

строк дії договору;

права та обов'язки сторін;

зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

відповідальність сторін.


У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.".

2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст. 144):

- частину першу статті 75 доповнити новим абзацом такого змісту: "Для закупівель товарів, робіт чи послуг державне комерційне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про здійснення державних закупівель".";

- частину другу статті 77 доповнити новим абзацом такого змісту: "Для закупівель товарів, робіт чи послуг казенне комерційне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про здійснення державних закупівель".";

- частину дев'яту статті 78 доповнити новим абзацом такого змісту: "Для закупівель товарів, робіт чи послуг комунальне унітарне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про здійснення державних закупівель".";

- частину п'яту статті 79 доповнити новим абзацом такого змісту: "Для закупівель товарів, робіт чи послуг господарське товариство, державна частка у статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків, застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про здійснення державних закупівель".".

3. У статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст. 1122):

- абзац перший доповнити словами "неповідомлення членом комітету з конкурсних торгів замовника (генерального замовника) та Уповноваженого органу про наявність конфлікту інтересів";

- доповнити статтю приміткою такого змісту:

"Примітка. 1. Уповноваженим органом у цій статті є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

2. У цій статті під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами члена комітету з конкурсних торгів та його повноваженнями щодо організації та проведення процедур закупівлі згідно із Законом, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих йому повноважень.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

 

ПраФесеАнальные юристы творят

_________________
За несоблюдение законодательства о гос. закупках получаешь штрафы, а за соблюдение – гемор.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TkachenkoIgor
Репутация: 10 [ ? ]
Советчик
Советчик


Зарегистрирован: 11.05.2010
Сообщения: 440
Откуда: Симферополь-Феодосия
Сообщение 05 Мар 2013, 14:53 Ответить с цитатой

Интересно, что будет если все законопроекты примут)))ну о которых говорят в последнее время здесь на форуме.
Вот эти изменения направлены на то, что бы издеваться над Заказчиками.

У разі надходження повідомлення Уповноваженого органу про виявлення порушень законодавства у сфері державних закупівель під час здійснення моніторингу закупівель, Антимонопольний комітет України як орган оскарження зобов'язаний невідкладно вжити по відношенню до суб'єкта правопорушення визначених законом заходів впливу."

Т.е. по идее можно жаловаться в уповноважений орган и те при проверке буду бесплатно обращаться в Антимонопольный.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yulyasha
Репутация: 126 [ ? ]
Специалист
Специалист


Зарегистрирован: 27.11.2010
Сообщения: 2234
Сообщение 05 Мар 2013, 14:59 Ответить с цитатой

Surprised
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sekret_ar
Репутация: 425 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 05.04.2008
Сообщения: 6335
Откуда: Україна
Сообщение 05 Мар 2013, 15:00 Ответить с цитатой

tendurion писал(а):
ПраФесеАнальные юристы творят

Так це більше "юристи Папєрєдніків"....
Такий законопроект можна охарактеризувати таким висловом: "Крок вперед - два назад!"
Два моменти, які особисто з моєї точки зору є абсолютно неприйнятними:
1) Громадська рада - це буде наступна реінкарнація Тендерної палати України із всіма витікаючими звідси наслідками.
2) Не зустрів винятків щодо закупівлі компослуг і енергоносіїв у новому старому порядку проведення ЗОУ. Погодження таких закупівель через МЕРТУ - маразм із маразмів!
Страшно навіть подумати про такі нововведення! Хоча, як я вже писав в сусідній темі, це тільки законопроект і панікувати ще поки що не будемо починати!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sekret_ar
Репутация: 425 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 05.04.2008
Сообщения: 6335
Откуда: Україна
Сообщение 05 Мар 2013, 15:02 Ответить с цитатой

TkachenkoIgor писал(а):
Интересно, что будет если все законопроекты примут)))ну о которых говорят в последнее время здесь на форуме.
Вот эти изменения направлены на то, что бы издеваться над Заказчиками.

Я думаю, мова йде про один і той самий законопроект, просто в попередній темі не було тексту самого законопроекта!
TkachenkoIgor писал(а):
У разі надходження повідомлення Уповноваженого органу про виявлення порушень законодавства у сфері державних закупівель під час здійснення моніторингу закупівель, Антимонопольний комітет України як орган оскарження зобов'язаний невідкладно вжити по відношенню до суб'єкта правопорушення визначених законом заходів впливу."
Т.е. по идее можно жаловаться в уповноважений орган и те при проверке буду бесплатно обращаться в Антимонопольный.

Знову з'явиться Промінь і Ко...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sstk1
Репутация: 12 [ ? ]
Практик
Практик


Зарегистрирован: 17.03.2008
Сообщения: 263
Сообщение 05 Мар 2013, 15:26 Ответить с цитатой

Shocked маразм крепчал! Идет активная борьба вСласть имущих с народонаселением, любыми способами и по всем направлениям Sad
_________________
Зло перестало быть хаотичным. Перестало быть слепой и стихийной силой... Сегодня Зло правит законами - ибо законы служат ему.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tendurion
Репутация: 327 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 02.07.2007
Сообщения: 4060
Откуда: Харьков
Сообщение 05 Мар 2013, 15:42 Ответить с цитатой

Театр продолжается, оппозиция играет отведенную ей партию - максимально оппонировать власти. Хотя все как всегда сводится к голому популизму. Бесят единые методы и рецепты по решению проблем:
- ВСЕ чиновники воруют - надо вводить институт "красных комисаров", они воровать не дадут, то что опять наступают на теже грабли, никого не волнует;
- все ЗОУ коррупционные - надо "разрешать" их применение, то что именно это "разрешение" и есть суть и квинтэссенция этой самой коррупции, всем побоку.

_________________
За несоблюдение законодательства о гос. закупках получаешь штрафы, а за соблюдение – гемор.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jyrcom
Репутация: 471 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 02.01.2007
Сообщения: 6535
Откуда: не дом и не улица
Сообщение 05 Мар 2013, 16:21 Ответить с цитатой

tendurion писал(а):
Театр продолжается.... Бесят единые методы и рецепты...
ужс...ужс...ужс. .. Razz
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tendurion
Репутация: 327 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 02.07.2007
Сообщения: 4060
Откуда: Харьков
Сообщение 05 Мар 2013, 16:35 Ответить с цитатой

Jyrcom писал(а):
ужс...ужс...ужс. .. Razz


_________________
За несоблюдение законодательства о гос. закупках получаешь штрафы, а за соблюдение – гемор.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jyrcom
Репутация: 471 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 02.01.2007
Сообщения: 6535
Откуда: не дом и не улица
Сообщение 05 Мар 2013, 16:54 Ответить с цитатой

первая ссылка

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sekret_ar
Репутация: 425 [ ? ]
Модер
Модер


Зарегистрирован: 05.04.2008
Сообщения: 6335
Откуда: Україна
Сообщение 05 Мар 2013, 17:04 Ответить с цитатой

Jyrcom писал(а):
Сплетни ннннадо?

Во-во! І я про це ж! Drinks or Beer
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arifovdd
Репутация: 1 [ ? ]
Новичок


Зарегистрирован: 04.12.2012
Сообщения: 64
Откуда: АР Крым, Джанкой
Сообщение 05 Мар 2013, 23:42 Ответить с цитатой

Да уж!!!!! Законопроект №2443-это пример возврата к прошлому!!! Такое возможно только в Украине!!!!! Сокращают сроки!! Теперь заказчики будут вешаться!!!!! А самое интересное, что год назад исключена ст. 41 из Закона относительно существенных условий договора и соответственно отменена типовая форма, то теперь добавляется ст. 41-1 Существенные условия договора!!!!! И по сути не поменялось ничего!!!!! Смысл отменять-принимать-снова отменять?? Или это для того, чтобы показать работу госструктур???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stydentka
Репутация: 19 [ ? ]
Теоретик
Теоретик


Зарегистрирован: 06.12.2010
Сообщения: 175
Откуда: Симферополь
Сообщение 06 Мар 2013, 08:37 Ответить с цитатой

arifovdd писал(а):
Да уж!!!!! Законопроект №2443-это пример возврата к прошлому!!! Такое возможно только в Украине!!!!! Сокращают сроки!! Теперь заказчики будут вешаться!!!!! А самое интересное, что год назад исключена ст. 41 из Закона относительно существенных условий договора и соответственно отменена типовая форма, то теперь добавляется ст. 41-1 Существенные условия договора!!!!! И по сути не поменялось ничего!!!!! Смысл отменять-принимать-снова отменять?? Или это для того, чтобы показать работу госструктур???У них ИБД- Изображение Бурной Деятельности!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nastysya
Репутация: 0 [ ? ]
Теоретик
Теоретик


Зарегистрирован: 25.01.2013
Сообщения: 125
Сообщение 06 Мар 2013, 09:45 Ответить с цитатой

Капец !!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TkachenkoIgor
Репутация: 10 [ ? ]
Советчик
Советчик


Зарегистрирован: 11.05.2010
Сообщения: 440
Откуда: Симферополь-Феодосия
Сообщение 06 Мар 2013, 09:49 Ответить с цитатой

Та ладно)))пока ВР разблокируют еще 100 лет пройдет))))так что будем торговать как и торговали)))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Список форумов Форум о Тендерах, государственных закупках в Prozorro. -> НПА, регулирующие сферу Госзакупок Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Форум о Тендерах, государственных закупках в Prozorro. topic RSS feed 


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen